Partneři 3

Assessment centrum
Potřebujete moderní, efektivní a kvalitní metodu výběru kvalitních zaměstnanců či kandidátů na pracovní pozici? Zvolte assessment centrum. Získáte informace o pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče o zaměstnání pomocí psychodiagnostických dotazníků a testů. Realizujte své assessment centrum online!

Proč assessment centrum?
K výběru vhodného zaměstnance jsou určeny samozřejmě i jiné metody – typický a dodnes důležitý je osobní pohovor. Výhodou assessment centra ale je především to, že uchazeč může být podroben celé řadě diagnostických metod a modelových situací, které o něm během jednoho dne dokáží říci leckdy víc, než se může projevit za několik týdnů na dané pozici.

Osobnostní dotazníky mohou poskytovat velmi zajímavé informace. Je ale třeba mít na paměti, že často nejde o levnou investici a proto by měl případný zájemce o personální diagnostiku pečlivě vybírat mezi dodavateli metody. Samozřejmostí by v takovém případě měl být plně dostupný manuál zdarma, kde bude metoda představena včetně všech psychometrických kvalit (položková analýza, validita a reliabilita).

Preselekce kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění došlých životopisů dle požadavků na danou pozici specifikovaných zadavatelem. K tomuto protřídění je samozřejmě nutné, aby se agentura a zadavatel dohodli na určitém kompetenčním modelu a požadovaných hard-skills, které jsou pro danou pozici klíčové. Následně proběhne podle těchto kritérií první selekce kandidátů, kterou provádí buď ručně zaměstnanec agentury nebo počítač na základě vyhledávacích algoritmů, které pracují s klíčovými slovy vyskytujícími se v životopisech.

Existuje bezpočet agentur zabývajících se výběrem kandidátů od předvýběru až po rozvoj již vybraných uchazečů. Tato možnost sice stojí více než interní výběr, ale mívá také větší úspěšnost.

V personální praxi je psychodiagnostika využívána hlavně při výběru nebo rozvoji kandidátů. Testy, rozhovor i pozorování pomáhají zkušeným specialistům odhalit klíčové informace o uchazeči nebo správně identifikovat rozvojové potřeby.

K těmto účelům využívá psychodiagnostika různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry, které se liší v tom, jak jsou strukturovány a svým způsobem využití.

Formy a metody psychodiagnostiky v klinické psychologii jsou: pozorování, rozhovor, anamnéza a analýza výsledků činnosti.

Assessment centra
Výběr kandidátů je pro každou společnost klíčovou věcí. Pomůžeme Vám jednoduše, moderní metodou a s velkou časovou úsporou zajistit kvalitní informace pro výběr vhodného kandidáta.Assessment centrum Vám pomůže díky psychologickým dotazníkům a testům pomoci s výběrem vhodného kandidáta. Využijte online assessment centrum.

360° zpětnou vazba
Online diagnostika kandidátů o zaměstnání, která Vám pomůže vybrat kvalitního uchazeče o daný post. Využijte 360° zpětnou vazbu 

Development centrum je moderní nástroj evaluace a především rozvoje lidských zdrojů. Jeho účelem je poskytnout zaměstnavateli spolehlivé a přesné informace o silných stránkách zaměstnance a o možných oblastech jeho dalšího rozvoje.

Osobnostní testy označují skupinu metod, jejichž účelem je mapovat strukturu osobnosti a míru výskytu různých osobnostních vlastností a jevů. Jedná se tak o metody, jejichž výstupem bývají obecná konstatování o tom, jak se jedinec často chová a jak vnitřně prožívá různé situace.

 Psychologické testování je tak jen jedním z mnoha nástrojů psychologické diagnostiky vedle např. rozhovoru, anamnézy, pozorování atd.

 

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.

Pokračovat v nákupu Dokončit objednávku